6. januar 2020

Bing Hodneland styrker teamet

Det er med glede Bing Hodneland innleder året med opprykk av Henrik Wergeland Waale, Erik Greipsland og Mari Støle Hanssen til senioradvokater.

 

Henrik Wergeland Waale har lang og solid erfaring innenfor sitt spesialfelt boligjuss, og bistår større boligutviklere og forvaltningsselskap. Han har også betydelig erfaring innenfor entreprise.

 

 

Erik Greipsland har med sin bakgrunn fra Plan- og bygningsetaten og det private spisset kompetanse innenfor plan- og bygningsrett og eiendomsutvikling, senest toppet med en masteroppgave om temaet veiopparbeidelse fra Universitetet i Ås. Han vil med øvrige advokater i teamet for plan- og bygningsrett utgjøre et ledende kompetansesenter for eiendomsutviklere.

 

 

Mari Støle Hanssen har lang og bred erfaring fra IT-, medie- og underholdningsbransjen og har særlig spisset kompetanse innenfor arbeidsrett. Støle Hanssen er sentral i Bing Hodnelands videre satsning innenfor disse områdene.