7. august 2020

Bing Hodneland styrker teamet

Bing Hodneland styrker avdelingen innen IT & Media og Fast Eiendom & Entreprise og ønsker Malin Rapp Færder og Mads Langeland velkommen som nye advokatfullmektiger.

Under jusstudiet arbeidet Malin i Microsoft Norge ved avdelingen ‘Corporate, External, and Legal Affairs’, og opparbeidet seg bransjekompetanse innen teknologibransjen. Blant arbeidsområdene var Government Affairs og Philanthropies/Corporate Social Responsibility. Fra studietiden har hun blant annet spesialisering innen personvern, cybersikkerhet og regulering av Internett.

 

Færders kompetanseområder er hovedsaklig personvern og hun vil være tilknyttet Bing Hodneland sin faggruppe innen IT & Media.

 

Mads har flere års erfaring som forvaltningsleder i Oslo og Omegn Boligforvaltning AS. Mads skrev masteroppgave om undersøkelsesplikten til primærinnsidere i verdipapirhandelloven. Fra studietiden har han blant annet spesialisering innen boligrett; borettslag, boligaksjeselskap og eierseksjonssameier.

 

Langelands kompetanseområder er hovedsaklig boligrett og han vil være tilknyttet Bing Hodneland sin faggruppe innen Fast Eiendom & Entreprise.