18. august 2022

Bing Hodneland styrker laget med to nye advokatfullmektiger

Vi er stolte av å kunne fortelle at Fabrice Bulonge Buhendwa og Hanne Kjeldsberg Skauby starter som advokatfullmektiger hos oss

(Fabrice Bulonge Buhendwa og Hanne Kjeldsberg Skauby, Bing Hodneland)

Fabrice blir en del av teamet vårt for underholdning, IT tech og offentlige anskaffelser. Fabrice har en mastergrad fra Universitetet i Bergen, hvor han spesialiserte seg innen offentlige anskaffelser, likestillings- og diskrimineringsrett, og konkurranserett. Han skrev masteravhandling om «konkurransebegrensende virkninger i konkurranselovens §§ 10 og 11». Under jusstudiet arbeidet Fabrice hos Statsforvalteren i Innlandet som juridisk førstekonsulent på vergemålsavdelingen.

Hanne blir en del av teamet vårt for underholdning. Hanne har mastergrad fra Universitetet i Bergen, hvor hun spesialiserte seg innen varemerkerett. Hun skrev masteravhandlingen om «registrering av utradisjonelle varemerker etter varemerkelovens nye gjengivelseskrav ‘klart og tydelig’». Hanne har tidligere erfaring som juridisk rådgiver hos Norges Automobil-Forbund og som saksbehandler i Oslo tingrett.

 

Vi ønsker dem begge varmt velkommen på laget!