28. april 2022

Bing Hodneland inviterer til fagtur (JUS 3112)

Bing Hodneland har gleden av å invitere til manuduksjon på Hoppeseter torsdag 12. mai rettet mot studentene på formuerett 1 (JUS 3112)

Manuduksjonen avholdes av senioradvokat Aleksander Monsen og advokatfullmektig Marita Fisketjønn og retter seg mot studenter som tar Formuerett 1 (JUS 3112).

 

De vil gjennomgå teknisk vanskelige problemstillinger som studenter av erfaring har problemer med å få oversikt over.

Temaene for årets manuduksjon er motregning, med fokus på foreldede krav samt erstatning, utmåling, berikelseskrav mv.

 


Det blir arrangert felles avreise fra universitetsplassen til Hoppeseter torsdag 12.5 kl. 13.00.

 

Manduksjonen avsluttes med case-oppgaver og felles gjennomgang. Det blir lett servering ved ankomst til Hoppester og tre-retters middag etter felles gjennomgang. Manuduksjonen er ferdig rundt kl 21 og det blir arrangert tur ned for de som ikke måtte ønske å overnatte.

Påmelding legges ut førskommende fredag 29.4 kl 12.00 i dette arrangementet. Det er begrensede plasser, så prinsippet om først i tid, best i rett gjelder.

 

Vi gleder oss og håper at du vil være med!