10. august 2022

IP STARS 2022 med utmerkelser til Magnus Ødegaard og Bing Hodneland

Vi er stolte av Magnus Ødegaard som har fått prisen Copyright star 2022 og Trade mark star 2022 for Norway fra IP Stars. Han fikk samme topprangering innen opphavsrett og varemerkerett i 2021.

(Advokat Magnus Ødegaard, Partner i Bing Hodneland)

Bing Hodneland er av IP Stars 2022 rangert som Tier 2 law firm i Norge innen “Copyright and related rights”.

I Bing Hodneland er det 15 advokater som jobber med immaterialrett (IPR). Bing Hodneland bistår innen alle felt av immaterialrett, med særlig vekt på opphavsrett, varemerker og domenenavn. Eksempler på dette er alt fra å utarbeide lisensavtaler og IPR-strategier til å følge opp ovenfor immaterialrettskrenkelser. Våre advokater håndterer tvister for Patentstyret, Klagenemnda for industrielle rettigheter, domeneklagenemnda, WIPO og domstolene.

IP STARS har siden 1990 rangert både advokatfirmaer og enkeltadvokater innen immaterialrett. IP er forkortelsen for «Intellectual Property» som på norsk kalles immaterialrett.