19. desember 2022

Bing Hodneland er Miljøfyrtårn-sertifisert

Bing Hodneland ble sertifisert Miljøfyrtårn den 14. desember 2022.

Bing Hodneland skal bidra til et mer bærekraftig samfunn, og vi tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning ved å være en Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift. Vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer vårt klima- og miljøarbeid og som hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Ved å være en Miljøfyrtårn-bedrift må vi oppfylle konkrete krav innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år skal vi rapportere tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, resultater og statistikk.

Vi skal jobbe kontinuerlig med å forbedre våre miljøprestasjoner og vil arbeide aktivt for å redusere virksomhetens påvirkning på klima og miljø. Vi skal etterleve myndighetspålagte og egne krav, og følge miljøledelse i henhold til Miljøfyrtårnordningen.

Vi er stolte av å kunne kalle oss et Miljøfyrtårn! Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn som ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning.