3. august 2022

Alf Kåre Knudsen er ny Managing Partner i Bing Hodneland advokatselskap DA

 

Alf Kåre Knudsen tok over som Managing Partner i Bing Hodneland fra 1. juli 2022. Knudsen har med unntak av ett år som vernepliktig jurist i Forsvaret vært i Bing Hodneland hele sin karriere. Han har vært partner siden 2003.

Knudsen overtar som Managing Partner for Marius A. Rød. I løpet av Røds 6 år som Managing Partner har Bing Hodneland vokst fra omtrent 28 årsverk i 2016 til 49 i dag.  Årlig omsetning har i samme periode økt fra omtrent 60 til 100 millioner. Firmaet har befestet sin posisjon som et mellomstort advokatfirma med dyptgående bransjekunnskap innen fast eiendom, entreprise, IT, underholdning, media, kultur og sport, samt spisskompetanse innen arbeidsrett, skatt, avgift, selskapsrett, transaksjoner og tvisteløsning. Bing Hodneland ser frem mot ytterligere vekst med Knudsen ved roret.