22. oktober 2021

Ligger Norge etter når det gjelder eierskapskontroll?

Charlotte Hafstad Widerberg – som for tiden har permisjon fra Bing Hodneland for å skrive doktoravhandling om sikkerhetsjuss ved det juridiske fakultet i Oslo, holdt foredrag om eierskapskontroll.

Den 28. september hadde Charlotte foredrag på Sårbarhetskonferansen om hvordan eierskapskontroll av utenlandske investeringer ivaretas gjennom den nye sikkerhetsloven. Widerberg mener at dersom eierskapskontrollreglene hadde vært mer presise og om Norge hadde evnet å etablere en fungerende screeningmekanisme, ville kjøpet av Bergen Engines vært håndtert på en betydelig bedre måte. Omtale av foredraget som fant sted på Gamle Logen finnes på Forsvarsforeningen her.